ప్రభావవంతులం అవ్వాలంటే

ప్రభావవంతులం అవ్వాలంటే

మనలో నాలుగు మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి అంటే మన భవిత బంగారం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే మనలో ఓ నాలుగు ...

మనం మారితే లోకం మారునోయి

మనం మారితే లోకం మారునోయి

Originally posted 2017-12-13 19:28:07. మనం మారితే లోకం మారునోయి  – మనం ఒక్కరికి మేలు చేస్తే, లో ...

జాతీయ వాదం వివాదం

జాతీయ వాదం వివాదం

విద్వేషం పాలించే దేశ, భాషలు మనకొద్దు. విధ్వసం నిర్మించే మత ధర్మాలు మనకొద్దు. నేటి దైన్యానికి ధ ...

కార్య నిపుణత మరియు ఇస్లాం

కార్య నిపుణత మరియు ఇస్లాం

పని పట్ల విషయ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండి, చేయాలన్న తపన, పూర్తయ్యే వరకూ అవిరళ కృషి, అంకిత భావంతో ఓ పన ...

భిన్నత్వంలో ఏకత్వం

భిన్నత్వంలో ఏకత్వం

నిరక్షరాస్యత సమస్యను అధిగమించిన మనం నిరుద్యోగ సమస్యను సయితం అధిమించాలి. శాంతి పతాకం ప్రపంచమంతా ...