గివ్మీ సమ్ సన్ షైన్

గివ్మీ సమ్ సన్ షైన్

Originally posted 2014-09-06 19:33:01.   బాల్యం – జగం మరచిన నవ్వులు బాల్యం. చెరువుల్లో, చే ...

మరింత ప్రేమనివ్వండి మరింత సమయమివ్వండి

మరింత ప్రేమనివ్వండి మరింత సమయమివ్వండి

Originally posted 2014-09-06 19:27:03.   ‘మనం, ఇంత కావాడానికే ఎంతో కాలం పట్టిందే! ఆ రోజా ప ...

తల్లిదండ్రుల సేవ

తల్లిదండ్రుల సేవ

తల్లిదండ్రుల నిద్రకు భంగం వాటిల్లకూడదని పాలు నిండిన పాత్రను చేతిలో పట్టుకొని రాత్రంగా వారి పాదా ...

నాకు టీవీలా జీవించాలనుంది!

నాకు టీవీలా జీవించాలనుంది!

నాన్న ఆఫీసు నుండి ఇంటి రాగానే ఆయన ఎంత అలసిసొలసి ఉన్నా టీవీ ముందర కూర్చున్నట్లే నాతో కూర్చోవాలి. ...

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

సంతృప్తి-అసంతృప్తి

సంతృప్తి అన్నది ఏ ఒక్కదానితో, ఏ ఒక్క దశతో ముడి పడి ఉన్న అంశం కాదు. ఎందుకంటే సంతృప్తి అన్నది భౌత ...