ఇస్లాం విహాంగ వీక్షణం

Originally posted 2015-03-23 17:20:37.

మనిషి పుట్టుకతోనే స్వేచ్ఛాజీవి. తనకు సంబంధించిన ప్రతి విషయం లోనూ పూర్తి స్వేచ్ఛ కలిగి జీవించాలని కోరుకుంటాడు. అదే స్వేచ్ఛ తాను అవలంబించే మతధర్మం విషయంలో సయితం తనకు దక్కాలని అభిలషిస్తాడు. అతని ఈ సహజ భావనకనుగుణంగానే సర్వలోక సృష్టి కర్త అతన్ని పుట్టించి, వినే, అనే, కనే శక్తిని అనుగ్రహించి, సత్యా సత్యాల వ్యత్యాసాన్ని విడమరచి చెప్పడంతోపాటే, బాటను అనుసరిం మాటను అనుసరించే సేచ్ఛను మాత్రం అతనికి ప్రసాదించాడు. ఇలా అన్నాడు

మనిషి పుట్టుకతోనే స్వేచ్ఛాజీవి. తనకు సంబంధించిన ప్రతి విషయం లోనూ పూర్తి స్వేచ్ఛ కలిగి జీవించాలని కోరుకుంటాడు. అదే స్వేచ్ఛ తాను అవలంబించే మతధర్మం విషయంలో సయితం తనకు దక్కాలని అభిలషిస్తాడు. అతని ఈ సహజ భావనకనుగుణంగానే సర్వలోక సృష్టి కర్త అతన్ని పుట్టించి, వినే, అనే, కనే శక్తిని అనుగ్రహించి, సత్యా సత్యాల వ్యత్యాసాన్ని విడమరచి చెప్పడంతోపాటే, బాటను అనుసరిం మాటను అనుసరించే సేచ్ఛను మాత్రం అతనికి ప్రసాదించాడు. ఇలా అన్నాడు

అజ్ఞానం, అంధకారంలో మునిగి ఉన్న ఆ సమాజం జ్ఞాన కాంతులతో ప్రకాశించింది.
నామోషిగా భావించి ఆడకూతుళ్ళను సజీవ సమాధి చేసిన తల్లి దండులే  ఆమె పుట్టుకను శుభవార్తగా, స్వర్గానికి సోపానంగా, నరకాగ్ని నుండి కాపాడే రక్షక కవచంగా భావించి తలెత్తుకు తిరిగారు.
కుమా రులతోపాటు కుమార్తెలకు సయితం ఆస్తి హక్కు ఇవ్వడం తమ విధిగా గుర్తించారు.
శతాబ్దాల పాటు మద్యం మత్తులో జోగిన ఆ జాతి – ఇక ప్రళ యం వరకు ఒక్క చుక్క మద్యం కూడా ముట్టేది లేదని  శపథం చేసింది.
తన స్థాయి, ఆత్మగౌరవాన్ని మరచిపోయి అగుపించిన ప్రతి వస్తువును దైవంగా తలంచి పూజించనవారు, నిజ సృష్టికర్త ఒక్కడేనని, సకల ఆరాధనలకు, సమస్త స్తోత్రాలకు, ఉపసనా రీతులకు ఆయన ఒక్కడే అర్హుడని అర్థం చేసుకున్నారు.
ఊడిగం, వెట్టి చాకిరి చెయ్యడానికే వీరు పుట్టారు అనుకునే తమ బాని సలను నాయకులుగా, అధినాయకులుగా నియమించుకోవడానికి సిద్ధ మయ్యారు ఆ జాతి పెద్దలు. వారిలో వచ్చిన ఈ మార్పుకి, వారి ఈ సత్ప్రవర్తనకు, పరివర్తనకు కార ణం ఒక్కటే – అదే ఇస్లాం! ఇస్లాం మనిషి ఇహపరాల సౌభాగ్యానికి, సిసలయిన సంతోషానికి, అసలయిన సంతృప్తికి పూచీ వహిస్తుంది. అదెలా అంటే?
 నిజ సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్‌ యెడల దాసుడు విశ్వాసం కలిగి ఉండటం ద్వారా దీన్ని సాధించుకోగలడు అంటుంది, ఇస్లాం. దాసునికి మరియు దేవునికి మధ్య గల ఈ అనుబంధం వల్లనే మనిషికి అసలయిన సంతోషం, సిసలయిన సంతృప్తి సాధ్యమవుతుంది.  ఖుర్‌ఆన్‌లో ఇలా ఉంది: ”విశ్వసించిన వారి సంరక్షకునిగా స్వయంగా అల్లాహ్‌ా ఉంటాడు. ఆయన వారిని చీకట్ల నుండి వెలుగు వైపునకు తీసుకుపోతాడు. కాగా అవిశ్వాసుల నేస్తాలు షైతానులే. వాళ్ళు వారిని వెలుగు నుండి చీకట్ల వైపు లాక్కు పోతారు. వారు నరక వాసులు, కలకాలం అందులోనే పడి ఉంటారు”. (బఖరహ్‌: 257)   ఈ మేరకు  మానవతా ధర్మమయిన ఇస్లాం మానవాళికి ఇచ్చే రక్షణ గురించి, శిక్షణ గురించి తెలుసుకుందాం!

ధర్మ పరిరక్షణ

 మనిషి పుట్టుకతోనే స్వేచ్ఛాజీవి. తనకు సంబంధించిన ప్రతి విషయం లోనూ పూర్తి స్వేచ్ఛ కలిగి జీవించాలని కోరుకుంటాడు. అదే స్వేచ్ఛ తాను అవలంబించే మతధర్మం విషయంలో సయితం తనకు దక్కాలని అభిలషిస్తాడు. అతని ఈ సహజ భావనకనుగుణంగానే సర్వలోక సృష్టి కర్త అతన్ని పుట్టించి, వినే, అనే, కనే శక్తిని అనుగ్రహించి, సత్యా సత్యాల వ్యత్యాసాన్ని విడమరచి చెప్పడంతోపాటే, బాటను అనుసరిం మాటను అనుసరించే సేచ్ఛను మాత్రం అతనికి ప్రసాదించాడు. ఇలా అన్నాడు: ”అసాంతం సత్యం (కూడుకున్న ఈ ఖుర్‌ఆన్‌) మీ ప్రభువు తరఫు నుంచి వచ్చిందని ప్రకటించు. ఇక కోరిన వారు దీన్ని విశ్వసించ వచ్చు మరియు కోరిన వారు నిరాకరిమచవచ్చు”. (దివ్యఖుర్‌ఆన్‌-18:29)
ధర్మం – ఎంతటి మహత్తు గలదంటే, అల్లాహ్‌ా ప్రజలన్ని దాని కోసమే పుట్టించాడు. దాన్ని సమస్త మానవాళికి చేరవేయడానికి, దాన్ని సంరక్షించడానికి ప్రవక్తల్ని ప్రభవింపజేశాడు. గ్రంథాల్ని అవతరింపజేశాడు. ఇలా సెలవిచ్చాడు: ‘మేము ప్రతి సముదాయంలోనూ ప్రవక్తను ప్రభవింపజేశాము. అతని ద్వారా (ప్రజలారా!) ”అల్లాహ్‌ాను మాత్రమే ఆరాధించండి. ఆయన తప్ప ఇతరత్రా మిథ్యా దైవాలకు దూరంగా ఉండండి” అని బోధ పర్చాము’. (అన్నహ్ల: 36)
 మతధర్మాన్ని ఎంచుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛ మనిషికి ఉన్నప్పటికీ అతను సత్యధర్మాన్నే అనుసరించినట్లయితే దానికి బదుసు స్వర్గసీమను ప్రసాది స్తానని శుభవార్తను అందజేయడంతోపాటు, ఒకవేళ ఆ సేచ్ఛను దుర్వి నియోగ పరచి మిథ్యావాదాలను, అసత్యాలను, అర్థ సత్యాలను నమ్మి బతికినట్లయితే నరక యాతనలు తప్పవు అని హెచ్చరించాడు కూడా. అయితే మత స్వేచ్ఛ మాత్రం అతని శ్వాస ఆగేంత వరకు అతనికుం టుంది. ఆ విషయంలో ఎలాంటి బలవంతం, బలాత్కారం లేదు అన్నాడు అల్లాహ్‌: ”ధర్మం విషయంలో బలవంతం ఏమీ లేదు. సన్మార్గం అపమార్గం నుండి ప్రస్పుటమయింది”. (బఖరహ్‌: 256)

మేధో రక్షణ

 మనిషి మస్తిష్కాన్ని పాడు చేసే ప్రతి విధమయినటువంటి విషయా న్నుండి ఇస్లాం వారిస్తుంది. ఎందుకంటే, మనిషికి ప్రాప్తమయి ఉన్న ఇతర భౌతికానుగ్రహాలు ఓ ఎత్తయితే విచక్షణా జ్ఞానం, తెలివీతేటలు ఓ ఎత్తు.అతనికి ప్రాప్తమయి ఉన్న ఈ  మేధోశక్తి ఆధారంగానే ఇతర సృష్టి తాలలో అతనికి ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు.అట్టి  మేధోశక్తికి నీరుగార్చే మత్తు పానీయాలను, మాదకద్రవ్యాలను, వెకిలి చేష్టలను ఇస్లాం సంపూర్ణంగా నిషేధిస్తుంది:”ఓ విశ్వసించిన ప్రజలారా!నిశ్చయంగా సారాయి,జూదం, దైవేతరాలయాలు, పాచికల జోస్యం-ఇవన్నీ పరమ జుగుప్సాకరమయి న విషయాలు, షైతాన్‌ చేష్టలు. కాబట్టి వాటికి దూరంగా ఉండండి. తద్వారా మీరు సాఫల్యం పొందవచ్చు”. (మాయిదహ్‌: 90)

ప్రాణ రక్షణ

 అల్లాహ్‌, ఏ ప్రాణినయినా లేదా స్వయాన్నయినా సరే హాని కలిగించ డాన్ని, హత్య చేయడాన్ని నిషేధించాడు. ఇలా అన్నాడు: ”చేజేతులా మిమ్మల్ని మీరు వినాశనం పాలు చేసుకోకండి”. (అల్‌ బఖరహ్‌ా: 195)
 వ్యక్తులు ఎవరయినా, ఏ మత ధర్మానికి చెందిన వారయినా సరే అన్యాయంగా ఒకరిపై దౌర్జన్యానికి ఒడిగట్టే వారి ఆట కట్టించే నిమిత్తం సరి హద్దులను, శిక్షలను కేటాయించాడు. ఇలా అన్నాడు: ”ఓ విశ్వసిం చిన ప్రజలారా! హతుల విషయంలో ప్రతీకార న్యాయం (ఖిసాస్‌) మీ కొరకు విధిగా నిర్ణయించబడింది”.  (అల్‌ బఖరహ్‌: 178)
”ఓ బుద్ధి జీవుల్లారా! ఈ ప్రతీకార న్యాయంలోనే మీ జీవనం ఉంది – ఇలా ఉంటేనే మీరు (అమానుషాల నుండి) ఆగి ఉంటారు”. (అల్‌ బఖరహ్‌: 179)
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇస్లాం మనిషి ప్రాణానికి ఇచ్చినంత విలువ మరే మతధర్మం ఇవ్వలేదు: ”ఎవరయితే అన్యాయంగా ఒక మనిషిని చంపాడో అతను సకల మానవులను చంపినట్లే. మరెవరయితే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడాడో అతను సకల మానవుల ప్రాణాలను కాపాడి నట్లే”. (మాయిదహ్‌:32)

సంతాన సంరక్షణ

 సంతాన రక్షణ కోసం ఇస్లాం గట్టి చర్యలే చేపట్టింది. ఏ కుటుంబ పట్టునయితే పిల్లలు పెరిగి పెద్దవుతారో ఆ కుటుంబ పునాదిని ఇస్లాం పవిత్ర బంధం పునాదిగా నిర్మించగోరుతుంది. వారి హక్కుల్ని పెద్దలకు బోధించడమే కాకుండా వారి మధ్య న్యాయంగా వ్యవహరించమని హితవు పలుకుతుంది. ఇస్లాం ధర్మసమ్మతమయిన రీతిలో వివాహం చేసుకోవాలని అభిలషిస్తుంది. అందులో వెకిలి చేష్టలకు, దుబారా ఖర్చుకు, అతికి పాల్పడకూడదంటుంది. ఇస్లాం అక్రమ సంబంధాలపై, అధర్మ వావివరసలపై, అశ్లీలం, అనైతికాలపై తన శిక్షా  కొరడాను ఝుళిపిస్తుంది.

మాన రక్షణ:

ఇస్లాం మనిషి మానం మర్యాదలకు పెద్ద పీట వేస్తుంది. ప్రజల పరువు ప్రతిష్టలకు భంగం వాటిల్లకుండా, వారి వంశాన్ని తూల నాడే చర్యలకు పాల్పడకుండా ఉండాలని నొక్కి వక్కాణిస్తుంది. అలా చేయడాన్కి ఘోరపాపంగా పరిగణిస్తుంది. ఇస్లాం మనిషి (స్త్రీపరుషుల) గౌరవ మర్యాదల్ని కాపాడమంటుంది.  ”ఏ వ్యక్తయితే తన పరువును, పరివారాన్ని కాపాడుతూ హత్య చెయ్యబడతాడో అతను షహీద్‌” అంటుంది.

ధన సంరక్షణ

 ఇస్లాం ధర్మసమ్మతమయిన జోవనోపాధి కొరకు పరిశ్రమించాలని ఉపదేస్తుంది. ధర్మ రీతిలో వ్యాపారాన్ని అనుమతిస్తుంది. వడ్డీ, దోపిడి, దొంగతనాన్ని నిషేధిస్తుంది. ఎందుకంటే, వడ్డీ వ్యాపారం, జూదం,  మట్కా వంటి వాటి వల్ల ఒకరి సొమ్ము అన్యాయంగా దోచుకోవడం జరుగుతుంది గనక. ఇవి ఒక ఆరోగ్య సమాజానికి గొడ్డలి పెట్టుగా ఉంటాయి గనక. వీటి ద్వారా ప్రజల మధ్య ఉండాల్సిన ప్రేమాను రాగాలు పోయి రాగధ్వేషాలు చోటు చేసుకుంటాయి గనక. ఒక్క మాట లో చెప్పాలంటే, ”ఏ వ్యక్తయితే తన ధనాన్ని కాపాడుతూ హత్య చెయ్యబడతాడో అతను షహీద్‌. ఏ వ్యక్తయితే తన పరువును, పరివా రాన్ని కాపాడుతూ హత్య చెయ్యబడతాడో అతను షహీద్‌. ఏ వ్యక్తయితే తన ధర్మాన్ని కాపాడుతూ హత్య చెయ్య బడతాడో అతను షహీద్‌. ఏ వ్యక్తయితే తన ప్రాణాన్ని, కాపాడుతూ హత్య చెయ్యబడతాడో అతను షహీద్‌” అంటుంది ఇస్లాం. (తిర్మిజీ).  ఇక ఇస్లాం మనిషికిచ్చే శిక్షణ గురించి తెలుసుకుందాం!

శుచీశుభ్రతలు

పరిశుద్ధత, పరిశుభ్రత, పవిత్రత అనేది మానవ నైజం వాంఛించే, మానవ సమాజం కాంక్షించే సుగుణం, సహజ గుణం. దీనికి భిన్నంగా అపరిశుద్ధతను, అపవిత్రతను మానవ నైజం, మానవ సమా జం సహించదు, ఇష్ట పడదు. ఈ కారణంగా ప్రతి విధమయినటు వంటి అశుధ్దాల నుండి దూరంగా ఉండాలని, శుధ్ధి పొందాలంటుంది ఇస్లాం. మనిషి మలమూత్రాలు, నిషిద్ధ జంతువుల మల మూత్రాలు, కుక్క, పంది వంటి నిషిద్ధ జంతువులకు దూరంగా ఉండాలని కోరుకుం టుంది. మలమూత్ర విసర్జనాననంతరం శుద్ధి పొందాలని, వుజూ చేయాలని, స్నానమాచరించాలని, నీరు లేని పక్షంలో తయమ్ముమ్‌ చేయాలని ఉపదేశిస్తుంది.

అప్పగింతల పట్ల అప్రమత్తత

 ఇస్లాం బోధించే నైతిక ప్రమాణాలలో ఉన్నత నైతిక ప్రమాణం అమానతు. అంటే, నిజాయితీ-సచ్చీలత. వ్యాపారంలోగానీ, వ్యవహారం లోగానీ, మాటలోగానీ, బాటలోగానీ, నడకలోగానీ, నడవడికలోగానీ నిజాయితీగా మసలుకోవాలంటుంది. ”ఎవరి అమానతులను (అప్పగిం తలను) వారికి అప్పగించండి. ప్రజల మధ్య తీర్పు చేెసేటప్పుడు  న్యాయంగా తీర్పు చేయండి అని అల్లాహ్‌ా మిమ్మల్ని గట్టిగా తాకీదు చేస్తున్నాడు”. (అన్నిసా: 58)

సత్య సంధత

 సత్యం-సత్యమే సదా సాపల్య ద్వారం. సత్యమే సమున్నతికి సోపానం – ఇహంలోనూ, పరంలోనూ అన్నది ఇస్లాం ఉపదేశం. కాబట్టి మనిషి సదా సత్యానికి కట్టుబడి ఉండాలంటుంది. అసత్యానికి, అధర్మానికి, అవినీతికి, అన్యాయానికి, అక్రమానికి మనిషి ఆమడ దూరం ఉండా లంటుంది. సత్యప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్‌ (స) ఇలా ఉపదేశించారు: ”మీరు సత్యాన్ని అట్టి పెట్టుకు ఉండండి.  దానికే కట్టుబడి జీవించండి. ఎందుకంటే, సత్యం మంచికి మార్గం చూపుతుంది, మరి మంచి మనిషి ని స్వర్గానికి దారి చూపుతుంది.అసత్యం చెడుకై పురిగొల్పుతుంది. మరి చెడు మనిషిని నరకం పాలు చేసి గాని వదలదు”. (ముస్లిం)

స్థితప్రజ్ఞత

 మనిషి చేపట్టే ఏ కార్యమయినా సరే అందులో తాను స్థితప్రజ్ఞత స్థాయిని సాధించాలని అభిలషిస్తుంది ఇస్లాం. మనిషి చేసే పని ఏద యినా పూర్తి ప్రావీణ్యం కలిగి పని చేయడం హర్షనీయం అంటుంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) ఇలా సెలవిచ్చారు: ”మనిషి తలపెట్టే ఏ మంచి పనయినా పూర్తి నాణ్యతతో, ప్రావీణ్యం కలిగి పూర్తి చేయడాన్ని అల్లాహ్‌ా ఇష్ట పడతాడు”. (తబ్రానీ)

సంస్కారవంతమయిన వస్త్రధారణ

ఇస్లాంలో వస్త్రధారణం అందంగా, పరిశుభ్రంగా, సంస్కారవంతంగా ఉండాలి. పురుష పోలికలు గల దుస్తులు స్త్రీలు, స్త్రీల పోలికలు గల దుస్తులు పరురుషులు తొడగరాదంటుంది ఇస్లాం. అలాగే గర్వం, అహంకారం, అహంభావం ప్రదర్శితమయ్యే దుస్తుల్ని సయితం ఇస్లాం నిషేధిస్తుంది. వస్త్రధారణ విషయంలో దుబారా ఖర్చును అది సహిం చదు. దుస్తులు మరి పొడవాటివిగా-(పరుషులకు చీలమండలానికి క్రింది వరకు) ఉండటం, మరీ పొట్టి (కనీస కప్పి ఉంచాల్సిన ప్రదేశాల ను బహిర్గత పర్చే) దుస్తుల్ని స్త్రీపరుషులిరువురూ తొడగడాన్ని అది గర్హి  స్తుంది. అల్లాహ్‌ా ఖుర్‌ఆన్‌లో ఇలా సెలవిస్తున్నాడు: ”ఓ ఆదం సంతతి వారలారా! మేము మీ కోసం దుస్తుల్ని దించాము. అవి మీ మర్మాస్థానా లను కప్పి ఉంచడమే గాకుండా, మీ శరీరానికి శోభాయమానంగా కూడా ఉంటాయి”. (ఆరాఫ్‌: 26)

పెద్దల పట్ల గౌరవం, పిన్నల పట్ల వాత్సల్యం

 ఇస్లాం, ఉత్తమ రీతిలో తల్లిదండ్రుల సేవ చేయాల్సిందిగా,వారి తుది శ్వాస ఆగేంత వరకూ ధర్మసమ్మతమయిన వారి ప్రతి మాట వినాల్సిం దిగా తన అనుయాయుల్ని కోరుతుంది. ఖుర్‌ఆన్‌లో ఇలా ఉంది: ”నీ ప్రభువు స్పష్టంగా ఆజ్ఞాపించాడు-మీరు ఆయనను తప్ప మరొకరెవరినీ ఆరాధించకూడదు. తల్లిదండ్రుల యెడల ఉత్తమంగా వ్యవహరించాలి. నీ సమక్షంలో వారిలో ఒకరుగాని, ఇద్దరుగానీ వృద్ధాప్యానికి చేరుకొని ఉంటే వారి ముందు విసుగ్గా ‘ఉఫ్‌’ అని కూడా అనకు. వారిని కసురు కుంటూ మాట్లాడకు. పైగా వారితో మర్యాదగా మాట్లాడు”.  (బనీ ఇస్రాయీల్‌: 23)

బంధుత్వ సంబంధాల రక్షణ;

ఇస్లాం బంధుత్వ సంబంధాలను పటిష్ఠ పరచమంటుంది. అమ్మానాన్నల తరఫు నుండి ఏర్పడే సంబంధాలను బల పర్చాలంటుంది. ఒకరు మనతో మంచిగుంటే మనం వారితో మంచిగుండటం కాదు, వారి మన పట్ల అనుచితంగా వ్యవహరించినా మనం వారి పట్ల ఉత్తంగా వ్యహరించడం, వారు మన నుండి తెగత్రెంపులు చేసుకున్నా మనం మాత్రం వారితో కలిసే ఉండటం సిసలయిన బంధుప్రీతి అంటుంది.

స్త్రీ రక్షణ;

ఇస్లాం, ఆస్తిలో న్యాయబద్ధమయిన స్త్రీ వాటాను ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటుంది. ఆమె హోదా, ఆమె బాధ్యతల దృష్ట్యా ఆమెకు దక్కాల్సిన హక్కును ఆమెకు ఇస్తుంది.
ఇస్లాం, స్త్రీపరుషుల మధ్య అన్ని విషయాలలో న్యాయబద్ధంగా వ్యహరిస్తుంది.
ఇస్లాం, స్త్రీకి తన జీవిత భాగస్వామిని ఎంపిక చేసుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది. పిల్లల అసలు పోషణ అమ్మ ఒడిలోనే సాధ్యం అంటుంది. అదే విధమయినటువంటి బాధ్యతల్ని ఆమెపై మోపుతుంది.
ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) ఇలా ఉపదేశించారు: ”మీలోనీ ప్రతి ఒక్కరూ కాపలాదారుడే…..స్త్రీ తన ఇంటికి కాపలాదారు. తన సంరక్షణలో ఉన్న వారి గురించి ఆమె జవాబుదారీ”. (బుఖారీ)
స్త్రీపురుషుల మధ్య గల సంబంధం పరస్పరం ఒండొకరిని బల పర్చేదిగా ఉండాలంటుంది ఇస్లాం, స్త్రీ రహిత పురుష సమాజ అభివృద్ధిగాని, పురుడు లేకుండా మహిళా సమాజ అభ్యుదయంగానీ పరిపూర్ణమవ్వదు అంటుంది. ఒక ఆరోగ్యకరమయిన సమాజానికి స్త్రీపురుషులిరువురి సహకారం, శ్రమ అవసరం అంటుంది.

భూత దయ:

ఇస్లాం, సకల ప్రాణుల యెడల సాత్విక ప్రేమ, క్షమ, ఉపకార భావం ప్రతి వ్యక్తి మాటలోనూ, నడకలోనూ, నడవడికలోనూ కలిగి ఉండాలని ఉత్బోధిస్తుంది.ఇస్లాం, మూగ జమతువుల పట్ల మెతక వైఖరి, దయాభావం కలిగి ఉండాలంటుంది. ప్రవక్త (స) ఇలా సెలవిచ్చారు: ”ప్రతి ప్రాణిలోనూ మీకు పుణ్యం ఉంది”. (బుఖారీ)

పర్యావరణ పరిరక్షణ:

ఇస్లాం, మొక్కల్ని పెంచమంటుంది. భూమి పచ్చని పొలాలలో కళకళలాడాలంటుంది.బంజరు భూముల్ని పంట పొలాలుగా మార్చాలని హితవు పలుకుతుంది.”ప్రళయం ఇంకాసేపట్లో ముంచుకొస్తుందని నీకు తెలుస్తున్నా నీ చేతిలో మొక్క ఉంటే దాన్ని నాటెయ్యి”అంటుంది.  దీనికి భిన్నంగా భూమిని బంజరు నేలగా మార్చే ప్రక్రియల్ని, చర్యల్ని, లేదా భూమిని చెడు ఉత్పాదనల కోసం వినియో గించడాన్ని అది గర్హిస్తుంది. ఏ విషయంలోనయినా సరే దుబారా ఖర్చు కు దూరంగా ఉండమంటుంది. ప్రవక్త (స) ఇలా ఉపదేశించారు:  ”నువ్వు ప్రవహించే నది ఒడ్డున ఉన్నా సరే దుబారా ఖర్చు చేయకు”   (ముస్నద్‌ అహ్మద్‌)
 ఇస్లాం, దౌర్జన్యం, దుర్మార్గం, దురాక్రమణ, దమన నీతి, మరణించిన శత్రు శరాన్ని ముక్కలుగా నరకడం  నుండి వారిస్తుంది. అది ప్రతి విషయంలోనూ న్యాయానికి, ధర్మానికి, క్షమకి, విశాల భావానికి కట్టుబడి ఉండాటలంటుంది. సమాజంలోని పెద్దలు, వృద్ధులు, పిల్లలు, స్త్రీల పట్ల మర్యాద పూర్వకంగా మసలుకోవాలని అబిలషిస్తుంది.

ఇస్లాంలో దైవప్రవక్తలు

ఇస్లాం, ప్రవక్తలందరి పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉండాలంటుంది. వారి మధ్య వివక్షకు తావు కల్పించకూడదంటుంది. వారిలో కొందరిని నమ్మి మరికొందరిని విశ్వసించకపోవడాన్ని అది అవిశ్వాస చర్యగా పరిగణిస్తుంది. ప్రతి జాతి వైపునకు అల్లాహ్‌ా ప్రవక్తను పంపాడని, అలా వేర్వేరు కాలాల్లో, వేర్వేరు జాతుల్లో వచ్చిన ఆ ప్రవక్తలందరూ సత్యప్రవక్తలని, దైవభీతిపరులని, నిజాయితీపరులని, మార్గదర్శకులని, వారి ఇవ్వబడి సందేశాలను సంపూర్ణంగా ఆయా జాతులకు అందజేశారు:
”మేము ప్రతి సముదాయంలోనూ ప్రవక్తను ప్రభవింపజేశాము. అతని ద్వారా (రపజలారా!) అల్లాహ్‌ాను మాత్రమే ఆరాధించండి. ఆయన తప్ప ఇతరత్రా మిథ్యా దైవాలకు దూరంగా ఉండండి”. (నహ్ల్‌: 36)
 ఏ ఒక్క ఆదేశాన్ని వారు దాచి పెట్టలేదని, మరే ఒక్క ఆదేశంలో హెచ్చు తగ్గులకు పాల్పడరాదని, తమ స్వయానికి లోబడి వారు ఏ మాట పలుక లేదని స్వయంగా అల్లాహ్‌ాయే కితాబు ఇచ్చాడు: ”కనుక ప్రవక్తల బాధ్యత మా సందేశాన్ని స్పష్టంగా అందజేయడం తప్ప మరొకటి లేదు”. (అన్నహ్ల్‌; 35)
|ఈ ప్రవక్తల పరంపరలో చిట్టచివరి ప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స). కట్టకడపటి గ్రంథం ఖుర్‌ఆన్‌.ప్రయళం వరకూ వచ్చే ప్రజలందరికీ ఖుర్‌ఆన్‌ గ్రంథం మార్గదర్శకం, ప్రవక్త (స) వారి జీవితమే ఆదర్శం.

ప్రవక్త ఈసా-యేసు (అ) పట్ల ముస్లింల విశ్వాసం

నిశ్చయంగా ఆయన పుణ్య స్త్రీ అయిన మర్యమ్‌ కుమారుడు. ఆమె సద్గుణవతి, దైవబీతిపరురాలు, సత్యవతి, సౌశీలవతి, అల్లాహ్‌ా విధేయురాలయిన కన్య. ప్రవక్త ఈసా (అ) పురుష సంపర్కం లేకుండానే అల్లాహ్‌ా ఆజ్ఞ  మేరకు ఆమె కడుపున జన్మించారు అని ప్రతి ముస్లిం విశ్వసిస్తాడు.
ప్రవక్త ఈసా (అ) మరియు అంతిమ దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (స) మధ్య మరే ప్రవక్తా లేడు అని  ప్రతి ముస్లిం నమ్ముతాడు.
ముస్లిం అయిన ప్రతి వ్యక్తి, ప్రవక్త ఈసా (అ) వారి చేతుల మీదుగా జరిపించిన మహత్కార్యాల్ని, మహిమల్ని – పుట్టు గుడ్డిని బాగు చేయడం, కుష్టు రోగిని బాగు చేయడం, మృతులను బతికించడం, ప్రజలు వారి వారి ఇళ్ళల్లో ఏమి కూడ బెడతారో, ఏమి తింటారో తదితర విషయాల గురించి అల్లాహ్‌ ఆజ్ఞతో తెలయజేయడం వంటి వాటిని నమ్ముతాడు.
ప్రవక్త ఈసా (అ) వారు హత్య చెయబడలేదు, శిలువా ఎక్కించబడలేదు అని, వాస్తవంగా అల్లాహ్‌ా ఆయన్ను కాపాడి సజీవంగా, సశరీంగా తన వైపునకు ఎత్తుకున్నాడని నమ్మడంతోపటు, ఆయన్ను హతమార్చాలని కుట్ర పన్నిన యూదులు అపోహకు గురి చేయబడ్డారని, వేరెవరినో హత్య చేసి ప్రవక్త (స)ను హత్య చేసినట్లు భ్రమకు గురి చెయ్యబడ్డారని నమ్ముతాడు.

ఇస్లాం స్వీకరించాలంటే ఏం చేయాలి?

వ్యక్తి ఎవరయినా, ఏ భాష, ఏ రంగు, ఏ ప్రాంతానికి చెందినవాడయినా మనసా, వాఛా, కర్మణా సాక్ష్య వచనాలు పలికి  ఇస్లాం ఛత్రఛాయల్లోకి రావచ్చు. ”అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్‌ా వ అష్హదు అన్న ముహమ్మదర్రసూలుల్లాహ్‌” – అల్లాహ్‌ తప్ప నిజ ఆరాధ్యుడెవడూ లేడని నేను సాక్ష్యమిస్తున్నాను. ముహమ్మద్‌ (స) అల్లాహ్‌ా ప్రవక్తని సాక్ష్యమిస్తున్నాను”.
ఈ వచనాల్ని మనస్ఫూర్తిగా పలికి మీదట సదరు వ్యక్తి గతం పట్ల పశ్చాత్తాపం చెంది, జీవితంలో మళ్ళి గతించిన నిర్వాకాల జోలికి వెళ్లబొనని ప్రతీన బూని స్నానమాచరించాలి. ఆనక ఇస్లాం మూలాధారాలయి అయిదు విషయాలను క్రియా రూపం ఇచ్చేందుకు కంకణం కట్టుకోవాలి.
1) ”అష్హదు అల్లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్‌ా వ అష్హదు అన్న ముహమ్మదర్రసూలుల్లాహ్‌ా” అని సాక్ష్యమివ్వడం.
2) నమాజును స్థాపించడం
3) జకాతును చెల్లించడం,
4) రమజాను పూర్తి మాసపు ఉపవాసాలు ఉండటం,
5) స్థోమత కలిగిన వ్యక్తి హజ్జ్‌ చేయడం.
 ”ఇస్లాం ఉపమానం వాన వంటది. దాన్ని స్వీకరించి సత్కర్మలు చేసిన వ్యక్తి సారవంతమయిన నేలను పోలి ఉంటాడు.  దాన్ని తిరస్కరించిన వ్యక్తి వాన కురిసినా  ఎలాంటి పంటను అందించని రాతి నేలను పోలి ఉంటాడు” అన్నారు ప్రవక్త (స).

Related Post